021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

سیستم برق اضطراری و آماده بکار UPS

سیستم برق اضطراری یو پی اس و اماده بکار برای زمانی طراحی شده است که برق متناوب نرمال قطع شود زمانی که سرویس خدماتی یعنی برق ورودی از بین رفت یا قطع شد در این مواقع بحرانی از شیوه های ضروری استفاده از سیستم های با قابلیت اطمینان بالا و خوب پیشنهاد میشود.

سیستم برق اضطراری

دسته بندی سیستم های اضطراری و آماده بکار

تقسیم بندی سیستم های برق اضطراری و اماده بکا بصورت زیر است

سیستمهای برق اضطراری (یو پی اس):

تعریف شده در استاندارد IEEE که Ieee یکی از بزرگترین پایگاههای اطلاعاتی آمریکا در زمینه مهندسی برق – تکنولوژی اطلاعات و الکترونیک و کامپیوتر و علوم وابسته است که یکصد سال از تاسیس آن میگذرد که به آن آی تریپل ای مشهور است.

طبق استاندارد Ieee یک منبع مستقل ذخیره انرژی برقی که بتواند در زمان شکست و قطع برق در یک فاصله زمانی معین و در حالت بحرانی بتواند قابلیت اطمینان بالا برق تجهیزات را بطور خودکار تامین نماید و مانع از خسارات دیدن تجهیزات و پرسنل گردد به آن سیستم های برق اضطراری می گویند.

یو پی اس برق اضطراری

 انواع سیستم برق اضطراری:

کمی تعریف مختلف و متفاوتی میدهد مانند سیستم های الزاماً ضروری مورد استفاده در شهرداریها و مراکز اداری و دولتی.

اینها سیستم هایی هستند که بطور خودکار هم بعنوان منبع اصلی و هم منبع برق می باشند.

که برای مناطق و تجهیزات طراحی شده اند. و اینکه هر دو سیستم اضطراری برای زندگی انسان در مقابل حوادث و تصادفات ضروری می باشد.

یو پی اس epe آلمان