021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

کاهش بخشهای سیستم های یو پی اس تکفاز آنلاین

کاهش بخشهای سیستم های یو پی اس تکفاز آنلاین

کاهش بخشهای سیستم های یو پی اس تکفاز آنلاین با توجه به سیستم یو پی اس در شکل ۴ – نشان می دهد که می توانیم کلید s6 را حذف کنیم. زمانی که ولتاژ کم باتری یو پی اس تقویت شده باشد برای ولتاژ DC بالا.
مزایای رکتیفایر AC/DC این است که نوعی از انواع تقویت کننده است و در حالت ذخیره انرژی از عملکرد حذف کلید S6 مشکلاتی برای شارژ کردن در توپولوژی سیستم یو پی اس شکل ۴ ایجاد میکند.

پیشنهاد جدید در سیستم یوپی اس آنلاین تکفاز برای کاهش قسمتهایی که در شکل ۵ نشان داده شده است.

محتوای شکل ۵ عبارت اند از:

  • یک RFC رکتیفایر
  • مبدل
  • یک مبدل ولتاژ تقویتی
  • یک اینورتر
  • و تعدادی محدودی سودیچ کننده

که میتواند قابلیت اطمینان را افزایش دهند. و کل وزن را کاهش دهند.

شکل ۲ : نوعی از سیستم یو پی اس آنلاین تکفاز که بر پایه یکسوساز تمام موج

a ) دیاگرام برق الکتریکی

 

Typical single-phasen-line UPS system based on full-bridge converters

b) شکل موج ولتاژ و جریان

waveforms of voltage and current

شکل ۴ : نوعی از سیستم یوپی اس تکفاز آنلاین که بر پایه یکسوساز نیم موج و مبدل دو طرفه DC/DC

 

a) دیاگرام برق الکتریکی

دیاگرام برق الکتریکی

b) شکل موج ولتاژ و جریان از اینورتر کاهش بخشهای سیستم های یو پی اس تکفاز آنلاین

شکل موج ولتاژ و جریان از اینورتر

c) شکل موج ولتاژ و جزیان کانورتور

شکل موج ولتاژ و جزیان کانورتور