021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

سیستم یو پی اس های آنلاین تکفاز جدید

سیستم یو پی اس های آنلاین تکفاز جدید

سیستم های یو پی اس آنلاین تک فاز جدید نشان داده شده در شکل ۵ در اول دستگاه رکتیفایر AC/D  داری می باشد با قابلیت تصحیح پاورفکتور و یک اینورتر DC/AC  و یک مبدل DC/DC  و یک بانک باتری یو پی اس و یک سوئیچ SIN در ورودی یوپی اس و یک سوئیچ ST ترانسفر از فرم تریستوری و یک کلید بای پس استاتیکی رکتیفایر AC/DC شامل یک القاگر L1 ورودی، سئویچ های S1 و S2 و ۲ عدد خازن های C1 , C2 .

هدف از رکتیفایر این است که جریان سینوسی ورودی را حفظ کند به همراه فاز و ولتاژ در حالی که خط ولتاژ DC ضروری مناسب را برای تبدیل به اینورتر برساند.

سیستم های یو پی اس آنلاین تک فاز جدید

اینورتر DC/AC شامل یک خط DC می باشد و سئویچ های S3 و S4 و یک عدد فیلتر LC در خروجی.

الگوی مدولاسیون SPWM در سفارشهای پاسهای سینوسی فرکانس بالا می باشد که باید در سفارش ساخت در نظر گرفته شود.

در طی نیم موج مثبت شکل سینوسی ولتاز ورودی هنگامی که سئویچ S2 باز است القاگر L1 ورودی طبق دومین قانون کیرشهوف به عنوان اصلاح کننده عمل میکند.

VL1=L1*dis/dt=Vs+Vc2

ولتاژ ورودی در سرتاسر ورودی القاگر مثبت می باشد از این رو جریان القاگر مثبت می باشداز این رو جریان القاگر افزایش می یابد.

هنگامی که سئویچ s2 روی off می چرخد جریان القاگر نیاز دارد که در جهت یک سو جاری شود.

فقط از طریق مسیر جریان در L3 – Vs مثبت و دریود های معکوس کننده از -Vs -c1 – S1 امکان پذیر است.

ظرفیت بالای c1 توسط انرژی ذخیره شده در القاگر L1 شارز میشود.

ولتاژ در سراسر ورودی القاگر L1 است.

VL1=L1*dis/dt=Vs – Vc2

از شبیه سازی کامپیوتری و نرم افزارهای الکترونیکی در کارکاهای الکترونیکی برای طراحی و ساخت دستگاهای یو پی اس استفاده میکنند.

Simulation Results (a) diagram electric; (b) waveforms of voltage and current from a rectifier, with power factor correction capabilities