021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

عواملی که توسط یو پی اس باعث خرابی باتریها میگردد

عواملی که توسط یو پی اس باعث خرابی باتریها میگردد

عمده عوام محیطی که قبلا توضیح داده شد عواملی که توسط یو پی اس باعث خرابی باتریها میگردد باعث خرابی باتریهای یو پی اس میگردد که از جمله دمای محیط و رطوبت موجود در محیط به آن اشاره شد و در این مورد به طول عمر و تاریخ تولید باتری نیز می توان اشاره کرد که در خرابی باتری یو پی اس دخیل می باشند.
اما علت هایی از جانب دستگاه ups می باشند که باعث خرابی باتری میشوند و هنگام تعویض باتریهای خراب شده باید این موارد چک شوند و بعد از اطمینان از اینها باطری ها تعویض گردند.
در این میان بزرگترین عامل خرابی باتریها توسط دستگاه UPS شارژر دستگاه می باشد که ضرورتاً هنگام سرویس و نگهداری و تعمیر و تعویض باتریهاست گردد.

تعویض باتری های خراب

در بسیاری از موارد به عینه مشاهده شده است که باتریها ی خرابی که توسط کارشناسان تعویض شده و بعد از مدت کوتاهی دوباره باتریها خراب و غیر قابل استفاده شده اند که اکثراً از شارژر دستگاه این ایراد ناشی شده است. عواملی که توسط یو پی اس باعث خرابی باتریها میگردد
به همین خاطر ضرورتاً شارژر دستگاه تست میگردد.
شارژر دستگاههای یو پی اس با توجه به استانداردهای شارژ باتری، جریان شارژ مناسبی را برای شارژ باتری می ریزند اگر در تست شارژر، آمپر شارژ باتریه توسط دستگاه مناسب نباشد باید این علت بررسی و قبل از تعویض باتری رفع گردد.
دوم اینکه باتریها توسط دستگاه یو پی اس احیا گردند که این امر مربوط به تکنولوژی ساخت  Ups می باشد که قادر باشد باتریهای متصله را احیا کند.
این دو علت توسط دو مدار ABM و SCM که در یو پی اس های پیشرفته مانند EPE و APC وجود دارد انجام میگیرد اگر یو پی اس با تکنولوژی ساخت قدیمی این دو مدار را دارا نباشد به همین خاطر در مدت طمان اندکی باتریهای متصله را خراب و غیر قابل استفاده می نماید.