021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

محل نصب یو پی اس چه ویژگی هایی باید داشته باشد

محل نصب یو پی اس

 محل نصب یو پی اس : محل نصب باید از نظر گرما در محدوه درجه ی ۱۰ تا ۳۰ باشد. البته باید این نکته را مد نظر داشت که این محدوده دما بیشتر به  محل استقرار باتری یو پی اس ها بستگی دارد تا خود یو پی اس. همجنین رطوبت محل نصب یو پی اس باید کمتر از ۹۵ درصد باشد.

ویژگی های محل نصب یو پی اس

  • مکانی که ups در آن قرار میگیرد و نصب میشود نباید دارای لرزش باشد.
  • گرمایی که ممکن است توسط کارگرد یو پی اس ایجاد شود باید بوسیله فن تخلیه شود.
  • محل باید عاری از هرگونه رطوبت و به دور از ریزش آب و باران باشد. مثلا یو پی اس در آشپزخانه و یا در معرض تاسیسات لوله کشی آب و یا در فضای بدون سقف قرار نگیرد.
  • با توجه به حساسیت قطعات، ups نباید در معرض گردو خاک قرار گیرد.
  • با توجه به آلارمهای هشدار موجود در  ups ، برای استفاده از آلارمهای هشدار صوتی و نوری بهتر است ups را در محلی که آلارمهای صوتی و نوری آن به آسانی قابل بررسی و مشاهده باشد قرار گیرد و از قرار دادن ups در محل انباری ها جداً خودداری نمائید.
  • با توجه به حساسیت حفاظتی این دستگاه لازم است جهت تامین برق مصرفی ups حتما ارت مناسبی به ups متصل گردد.
  • با توجه به احتمال استفاده از توانائیهای نرم افزاری  یو پی اس بهتر است حداکثر فاصله ups از SERVER مربوطه در حدی باشد که استاندارد rs232 تعیین می کند (یعنی کمتر از ۵ متر باشد).
  • با توجه به حساسیت حفاظتی این دستگاه لازم است جهت تامین برق مصرفی ups حتما ارت مناسبی به ups متصل گردد .