021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

مشکلات اساسی در استفاده از باتری ماشین بجای باتری یو پی اس

مشکلات اساسی در استفاده از باتری ماشین بجای باتری یو پی اس

باتری ماشین با باتری یو پی اس تفاوت های اساسی در ساختار و کاربرد دارند و تکنولوژی ساخت انها بسیار متفاوت می باشد.
با توجه به این که ولتاژ و آمپراژ این دو باتری باهم شباهتهای زیادی دارند بسیاری افراد دچار اشتباه شده و تفاوتی بین این دو باتری قائل نمی شوند. و بسیاری موارد بجای باتری یو پی اس از باتری ماشین استفاده میکنند و بلعکس.

باتری ماشین و باتری یو پی اس

به عینه مشاهده شده است که باطری ماشین متصل به یوپی اس بعد از مدت طولانی گرم شده و باتری ها منفجر شده اند.
بدلیل اینکه ماشین – خودرو – در بیشتر موارد در حالت حرکت می باشد به همین خاطر باتری ماشین طوری طراحی شده که هنگام حرکت ماشین شارژ شود و این باتریها هنگامی که ماشین به مدت طولانی ساکن بماند ماشهده میشود ماشین استارت نمی خورد و باتری ماشین خالی میشود.

باتری ups و باتری خودرو

طراحی باتری ups برای مکانهای ثابت

اما باتری یو پی اس از نوع سیلد لید اسید ساکن بوده و برای مکانهای ثابت و بدون حرکت ساخته و طراحی شده است. به همین دلیل اگر باطری یو پی اس به خورد رو وصل شود دائم در حال حرکت یوده و باتری UPS بعد از مدت کوتاهی کارایی خود را از دست می دهد.
از طرفی دیگر جریان شارز باتری ups با باطری ماشین متفاوت می باشد و این عامل نیز دلیلی برای خرابی باطری نی باشد.

باتری ماشین و باتری یو پی اس
نتیجتاً نباید از این دو باتری به جای هم استفاده شود.
توصیه میشود مشتریان از ظاهر باتری و مشخصات ظاهری باتری ups و باطری ماشین د رمورد کاربرد این دو باتری بجای همدیگر پافشاری ننمایند.
بسیار اتفاق افتاده است گه مشتریان از توضیحات کارشناسان قانع نشده و از باتری ماشین به جای باتری ups استفاده نموده اند که بعد از مدت کوتاهی مجموعه و دستگاههای متصل به ups با آسین جدی مواجه شده اند.