021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

مشکلات برق شهری کامپیوتر و یو پی اس

برق شهری مشکلاتی دارد که باعث ایجاد اختلال در عملکر و تجهیزات الکترونیکی میشود – مشکلاتی از قبیل نوسانات و قطعی که باعث ایجاد خرابی در این تجهیزات میشود. در این مقاله مشکلات برق شهری و نحوهی رفع این مشکلات با دستگاه یو پی اس معرفی میشود.

اگرشما تصمیم بگیرید که کامپیوترخود را مستقیماً به برق شهروصل کنید، منبع تغذیه داخلی آن با مشکلات متعددی مواجه خواهدشد.

مشکلات رایج برق شهری

بعضی از این مشکلات کوچک هستند و کامپیوتر شما با آن کنارخواهدآمد درحالیکه برخی از آنها ممکن است موجب ازدست دادن اطلاعات و حتی ایجاد عیوب دائمی برروی سیستم شما شوند.

دراین بخش نگاهی خواهیم داشت به مشکلات عمومی و متداولی که برق ورودی شهر با آن دست به گریبان است.

مشکلات رایج برق شهری

مشکلات برق شهری کامپیوتر و یو پی اس

پارازیت خط

پارازیت خط به معنای تغییرات کوچکی درولتاژورودی به کامپیوتر میباشد. مقدارمعین ازاین پارازیت، طبیعی است زیرا هیچ منبع تولید انرژی ایده آل نمیباشد وغالب منابع تغذیه (به غیر ازارزانترین و نازلترین آنها) بدون هیچ مشکلی با آن مواجه خواهندشد. گرچه دربعضی مناطق کیفیت برق ورودی بسیار پایین است. همچنین اگرمداری ازکامپیوتر به اشتراک گذاشته شود یا کامپیوتر نزدیک وسایلی که موجب اختلال الکترومغناطیسی میشود (مانند موتورها، ماشین آلات سنگین، امواج رادیویی و…) قرارداده شود آنگاه پارازیت خط مسئله بسیار مهمی خواهد بود. پارازیت هایی که منبع تغذیه نتواند جلوی آنرابگیرد ممکن است باعث عدم کارکرد صحیح سیستم شود و مشکل به بّرد اصلی و سایر تجهیزات داخلی کامپیوتر انتقال پیداکند.

برخی وسایل درخانه واداره شما میتوانند موجب تولید پارازیت شوند و آنرا به خط ورودی AC انتقال دهند تا ازطریق ولتاژورودی، دیگر وسایل را تحت تاثیر قراردهند. هرچه وسایل محافظت ازبرق ورودی بهتر باشند میتوانند تجهیزاتی را که به این محافظها وصل هستند بهترایزوله کنند و آنها را ازاین پارازیتها مصون بدارند.

اختلال الکترومغناطیسی (EMI) :

تمام وسایل الکترونیکی بعنوان یک خروجی ناخواسته، تشعشعات الکترومغناطیسی دارند که ناشی از عملکرد الکتریکی یا مغناطیسی آنها میباشد. متاسفانه امواج خروجی ازیک دستگاه میتواند برعملکرد دستگاههای دیگرتاثیرگذارباشد ومشکلات بالقوه ای را بوجود آورد. این اختلال میتواند منجربه ازدست دادن اطلاعات، بی کیفیت شدن تصاویربرروی مانیتورو مشکلات دیگری درکامپیوترشما شود یا اینکه باعث بروزمشکلاتی در تلویزیون ورادیوی شما گردد. این مشکلات بطورکلی تحت عنوان اختلالات الکترومغناطیسی یا (EMI) طبقه بندی شده اند.

درمورد این اختلالات وارتباط آن با کامپیوتر دوبحث مطرح است. یکی تشعشعاتی که از کامپیوتر ساطع میشود و دیگری تشعشعاتی که توسط کامپیوتر دریافت میگردد. معمولاً کامپیوترها باعث اختلال درکار وسایل دیگرنمیشوند. آنها توسط کمیته فدرال ارتباطات(FCC) بعنوان وسایل کلاس B تعریف میشوند. به این معنی که یک کامپیوتربا استاندارد مربوط به حد مشخصی که برای تولید اختلالات الکترومغناطیسی درنظرگرفته شده است مطابقت میکند. شما همیشه باید کاور کامپیوترخود را پوشیده نگاهدارید. یکی ازدلایلی که پوشش کامپیوتر همواره از فلزساخته میشود همین است. (همچنین پوشش کامپیوتر،شما را از وجود تهویه مناسب مطمئن خواهد کرد.)

کامپیوترها به دوطریق مهم ازاختلالات مغناطیسی تاثیر میپذیرند. یکی تاثیرمستقیم ناشی ازنزدیکی با وسایل دیگرودیگری اختلالات الکتریکی ناشی ازخطوط انتقال نیرو. معمولاً اکثرکامپیوترها مشکل خاصی با اختلالات الکترومغناطیسی ندارند ولی آنهایی که مشکل پیدامیکنند باعث ناراحتی بسیاری برای صاحبانشان خواهند شد. اگر فکر میکنید که اختلالات الکترومغناطیسی کامپیوترشما را تحت تاثیرقرارمیدهد، برای جلوگیری و یاکاهش تاثیرآن، میتوانید کارهای زیررا انجام دهید:

جداسازی:

وسایلی که تشعشعات الکترومغناطیسی دارند باید ازکامپیوتر،تجهیزات جانبی آن و وسایل رسانه ای مانند رادیو وتلویزیون،همچنین لامپها،وسایل برقی آشپزخانه وبلندگوهای استریو(بلندگوهای طراحی شده جهت استفاده در کامپیوتر معمولاً باحفاظ مخصوصی پوشانیده شده اند وکمتر درمعرض این تشعشعات قرارمیگیرند) فاصله قابل قبولی داشته باشند.
استفاده از مداراختصاصی:
بسیاری ازساختمانهای اداری مسیربرق جداگانه ای برای استفاده ازکامپیوترهای خود درنظرگرفته اند. اگر مداربرق کامپیوترجدا ازیخچال وسیستمهای تهویه هواباشد به این معنا است که اختلالات الکترومغناطیسی واردشده به کامپیوتر(ناشی ازوسایل دیگر) تا حد بسیارزیادی کاهش خواهد یافت ( واین مسئله عموماً کیفیت انرژی الکتریکی ارسالی به کامپیوتررا نیزافزایش خواهد داد)

اضافه ولتاژهای گذرا (Surge) :

ولتاژبرق شهردرمحدوده معینی قراردارد که برای ایران، این مقدار۲۲۰ ولت میباشد. دراثراختلالات،رعدوبرق ومسائل درونی شبکه برق ممکن است وضعیتی پیش آید که ولتاژ بطورموقت وبمدت چند هزارم ثانیه افزایش پیدا کند و درطول این مدت حتی به ۱۰۰۰ ولت و یا بیشتر برسد.

بسیاری از منابع تغذیه کامپیوتر هرسال درمعرض تعداد زیادی ازاین ولتاژهای گذرا قرارمیگیرند ومانند آنچه که درمورد پارازیت خط گفته شد هرچه منبع تغذیه مرغوبترباشد، بهترمیتواند این ولتاژهای اضافه راتحمل کند اگرچه این مسئله برای تجهیزات داخلی منبع تغذیه اهمیت زیادی ندارد. دربعضی حالات ولتاژهای اضافه بامقدارزیاد میتواند موجب قطعی ویا حتی تخریب تجهیزات داخلی کامپیوترشماشود بعلاوه اگر منابع تغذیه برای زمان مشخصی درمعرض تعداد زیادی ازاین ولتاژهای اضافی قرارگیرند کم کم قابلیت خود را ازدست میدهند وبالاخره کاملاً خراب خواهند شد.

رعد وبرق :

لازم به توضیح زیادی درمورد این مقوله نیست. رعد و برق میتواند میلیونها ولت برق را درآن واحد منتقل کند واگرخانه شما مورد اصابت رعد وبرق قرارگیرد احتمالاً خسارات هنگفتی حاصل خواهد شد. یک محافظ خوب معمولاً شانس بروزاین خسارت را کاهش میدهد و با ایفای نقش “گوسفند قربانی” خودش بجای کامپیوتر شما دراثررعد وبرق میسوزد ولی در اثر انرژی عظیم ناشی ازضربه مستقیم رعد وبرق احتمال زیادی وجود دارد که حتی با وجود محافظ ، دستگاه شما آسیب ببیند.

احتمال برخورد مستقیم رعد وبرق بسیارکم است ولی پدیده دیگری ناشی ازرعد وبرق میتواند ریسک آسیب دیدن کامپیوتر را افزایش دهد. اگر رعد وبرق در نزدیکی کامپیوتر شما (به فاصله چندین مایل) رخ دهد در اثر ایجاد مقادیر هنگفتی از الکتریسیته میتواند جریان برق را در مواد فلزی القا کند. هرسیمی که ازبیرون بیاید و به کامپیوتر شما وصل شود میتواند مجرایی برای بروز یک انرژی مخرب گردد که البته شامل کابل برق کامپیوتر و همچنین سیم تلفن میباشد. احتمالاً درسال آینده منزل شما مورد اصابت مستقیم رعد وبرق قرار نخواهد گرفت ولی دراکثر تقاط جهان تقریباً قطعی است که رعد وبرق درفاصله یک یا دومایلی ازیک محل فرضی اتفاق خواهد افتاد.

افت ولتاژ لحظه ای

یک کاهش ولتاژ لحظه ای که به آن sag نیزگفته میشود عبارت ازنقصان سطح ولتاژدرخط نیرومیباشد. وقتی که sag رخ میدهد ولتاژ ازسطح معمول خود به مقدارکمتری میرسد ومجدداً به مقدارقبلی برمیگردد. میتوان گفت که این عمل دقیقاً عکس بروز افزایش ولتاژ لحظه ای(surge) میباشد. قابل انتظاراست که اکثرمنابع تغذیه قادربه تحمل کاهش ولتاژباشند. توانایی منبع تغذیه دراین خصوص بستگی به میزان محدوده مجازولتاژورودی آن دارد. برای مثال یک منبع تغذیه ممکن است برای ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت متناوب طراحی شده باشد ولی هرولتاژی درمحدوده ۱۹۰ تا ۲۶۰ ولت را تحمل کند.

در اینحالت هرکاهش ولتاژی پایینتراز۱۹۰ ولت برای بیش ازکثری ازثانیه احتمالاً موجب خاموش شدن ویا اختلال درعملکرد منبع تغذیه خواهد شد.

پدیده افت ولتاژ لحظه ای بشدت فراگیرمیباشد وممکن است به مشکلاتی ختم شود که شما به هیچ وجه نمیتوانید منبع تغذیه را مقصر قلمداد کنید. ممکن است بعضی اوقات این کاهش را باسوسو زدن یا کم نورشدن لامپها ببینید. این پدیده معمولاً زمانهایی که بارزیادی ازشبکه گرفته میشود مانند غروب یک روزداغ تابستانی ویا درخلال بروزطوفان که شبکه محلی برق تحت تاثیرخرابیهای مکانیکی درمناطق مجاورقرارمیگیرد. باگسترش تقاضای انرژی الکتریکی ومالیاتی که به آن تعلق میگیرد شیوع این پدیده درحال افزایش میباشد. افت ولتاژ لحظه ای میتواند باعث تخریب سیستمهای کامپیوتری شود، دربسیاری حالات این کاهشها تاثیری بدتر ازرفتن برق دارند زیرا اگربرق برود، کامپیوتر کاملاً خاموش میشود ولی با افت ولتاژ لحظه ای به کار خود ادامه میدهد ولی باسطح انرژی کمتر وبه همین دلیل بعضی از وسایل و تجهیزات درست کار نمیکنند به جای اینکه کاملاً خاموش شوند.

رفتن برق (خاموشی)

زمانی است که انرژی الکتریکی ورودی کاملاً قطع شود. تاثیری که این پدیده برروی سیستم شما میگذارد تاحدود زیادی بستگی به زمان قطع برق دارد. اگرزمانی که برق میرود سیستم شما بیکارباشد، به احتمال زیاد وقتی که برق می آید اتفاق خاصی برای آن نمی افتد ولی اگراین اتفاق زمانی بیفتد که شما مشغول رفع مشکلی درهارد کامپیوترهستید یامثلاً فایلی را ذخیره مینمایید به احتمال زیاد بامشکل مواجه خواهید شد بعلاوه پدیده رفتن برق معمولاً بصورت درست وتمیزاتفاق نمی افتد بلکه چه درزمان رفتن وچه آمدن با ضربات شدید واختلالات شبکه همراه خواهد بود. اکثر سیستمها رفتن و آمدن برق را بدون مشکل خاصی تحمل خواهند کرد ولی امکان بالقوه برای خرابیهای زیاد همواره وجود خواهد داشت والبته شما تمام کارهایی را که درحافظه کامپیوتر است و هنوز آنرا ذخیره نکرده اید ازدست خواهید داد.