021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

منبع تغذیه بدون وقفه جهت تامین برق اضطراری تجهیزات الکترونیکی

منبع تغذیه بدون وقفه جهت تامین برق اضطراری تجهیزات الکترونیکی

منبع تغذیه بدون وقفه : ( UPS) منبع تغذیه بدون وقفه مخفف  Uninterruptable Power System میباشد که دو وظیفه  اساسی را به عهده دارد :
۱ -اصلاح برق با کیفیت مناسب
۲ -پشتیبانی کننده منبع برق در زمان خاموشی

شرح وظیفه منبع تغذیه بدون وقفه

وظیفه اول یو پی اس در واقع اصلاح آلودگی های برق شهر که ناشی از اعواج یا noise ولتاژهای اضافی یا surge و کاهش ولتاژ یا sag است، می باشد.

دومین وظیفه یو پی اس پشتیبانی از منبع برق در زمان خاموشی و با به کارگیری باتری های مناسبی است که قادر به تامین برق مصرف کنده باشد.

در واقع در مواردی که نیاز به برق با کیفیت مناسب بوده و قطع و نبود برق نیز بحران زا است ضرورت خود را نمایان می سازد .

با این توصیف اگر تنها نیاز به وظیفه اول باشد از سایر تجهیزات الکترونیکی نظیر Stabilizer ، AVR میتوان استفاده نمود و اگر تنها وظیفه دوم مدنظر  باشد نظیر (نظیر نیاز به سیستم های روشنایی) از تجهیزات الکترونیکی دیگری می توان بهره جست .

منبع تغذیه بدون وقفه

موارد استفاده از یو پی اس منبع تغدیه بدون وقفه عبارتند از :

Power Fail – ۱ برق رفتگی (قطع برق)
Power Sag – ۲ کم شدن ناگهانی ولتاژ برق شهر
Power Surge – ۳ بالا رفتن ناگهانی ولتاژ برق شهر به میزان ۱۱۰ % بالاتر از ولتاژ نرمال
Under Voltage – ۴ کاهش ولتاژ
Over Voltage – ۵ افزایش ولتاژ

Line Noise – ۶ نویز خط (برق)

Frequency Variation – ۷ تغییرات فرکانس

Switching Transient – ۸ تغییرات ولتاژ بواسطه سوئچینگ

Total Harmonic Distortion – ۹ اعواج هارمو نیکی کل

برق اضطراری سیستم تامین برق بدون وقفه

قیمت منبع تغدیه بدون وقفه, فروش منبع تغذیه بدون وقفه, سیستم برق بدون وقفه, قیمت برق بدون وقفه خانگی, قیمت دستگاه ذخیره برق خانگی, دستگاه ذخیره برق خانگی, دستگاه برق اضطراری خانگی, دستگاه برق خانگی