021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

مهمترین مزیتهای دستگاه های یو پی اس

مهمترین مزیتهای دستگاه های یو پی اش

یکی از مهمترین مزیتهای دستگاه های یو پی اس این است که قابل اطمینان و قابل دسترس هستند.
بخش تاثی گذار و مهمی که در یو پی اس ها می باشد باتری یو پی اس می باشند.

در سیستم های یوپی اس دو گزینه برای وصل باتری یو پی اس ها وجود دارد.

  • اولین روش اینکه در حالت موازی بطور مستقیم باتریها را به یو پی اس وصل کنیم که این روش مشکلاتی را از قبیل هزینه وسایل ایمنی بوجود می آورد.
  • دومین روش اینکه یک مبدل دو طرفه DC/DC  اضافه میکنند . یک سیستم یو پی اس آنلاین برای یکسو سازی نیم موج از یک مبدل دوطرفه DC/DC استفاده میکند همچنان که در شکل ۲ نشان داده شده است.

Typical single-phasen-line UPS system based on full-bridge converters

Typical single-phasen-line UPS system based on full-bridge converters: diagram electric

waveforms of voltage and current

Typical single-phasen-line UPS system based on full-bridge converters: waveforms of voltage and current

\در طی عملکرد نرمال یو پی اس مبدل شارژر باتری های متصل به UPS  را از طریق برق AC  موجود و متصل به UPS را شارژ می نماید و توسط اینورتر نیز بر مصرف کننده ها را تامین مینماید.
کلیدهای S1 و S5 فعال هستند در حالی که کلید S6 باز می باشد.
کلیدهای S1 و S2 کلیدهای فعال هستند و L1 (القاگر L1) قسمتی از رکتیفایر RFC هستند که نش کاهش اعواج را برعهده دارند که برای شبکه های الکتریکی عمومی با سیستم های یو پی اس آنلاین تکفاز معرفی میشوند.
در حالت ذخیره سازی انرژی از عملکرد هنگامی که ورودی AC فراتر از حد مجاز می رود کلید Sn از یوپی اس قطع میشود.
اینورتر ac/dc  و باتری یو پی اس ها بطور مداوم و بدون قطعی برق مصرف کننده را تامین میکند.
از آنجای که ولتاژ باتریها پایین می باشد. ابتدا ولتاژ DC باتریها تویت میشود و برای تبدیل به ولتاژ AC به اینورتر AC/DC می رسد.
کلید S6 فعال میباشد و کلیدهای S3 و S4 کلیدهای اینورتر هستند.
رکتیفایر در این حالت کار نمیکند و فعال نیست و کلیدهای S1 و S2 غیرفعال هستند. (متصل نیستند)