021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

کاربرد یو پی اس در شبکه های کامپیوتری و مراکز دیتاسنتر

کاربرد یو پی اس در شبکه های کامپیوتری و مراکز دیتاسنتر

یو پی اس شبکه های کامپیوتری کاربرد یو پی اس در شبکه های کامپیو تری و مراکز دیتا سنتر : امروزه با ارتقاء سطح ارتباطات و اطلاعات به نقطه ای در این زمینه رسیده ایم که این عصر را عصر ارتبازات مینامند وکار اقتصاد و افراد کل دنیا را آسان و بهتر نمودهاست و کارها با سرعت بیشتری رو به انجام و اتمام میباشد.به همین خاطر تکنولوژی ها و دستگاه ها ی در این زمینه و بهبود آن طراحی و ساخته شده و توسط کارشناسان ومهندسین این شاخه.

یو پی اس شبکه های کامپیوتری و دیتاسنتر

شبکه های کامپیوتری و دیتا سنترنیز شامل تجهیزات ارتباطات شخصی و سازمانی محسوب میشند سرورها جزو تجهیزات حساسا نسبت به قعی برق و نویز و نوسان هستند اگر برق ورودی سرور چندین بار بصورت لحظه ای قطع و وصل شود قسمت power این دستگاه آسیب میبیند ویا احتمالا آسیبی نیز به برد های این دستگاه برسد.
علاوه بر اینکه این تجهیزات خودشان گران قیمت هستند در این میان اطلاعات موجود باارزش تر از خود تجهیزات میباشند.با این حساب باید به فکر جلوگیری از قعی برق جلوگیری نمایند و هم از ورود نوسان و نویز و مشکلات برق شهر بر برد های این تجهیزات جلوگیری نمایند.
برای این نوع تجهیزات  یو پی اس های epe با تکنولوژی onlineتوسط شرکت پیشنهاد میشود.
لازم به توضیح میباشد که یو پی اس های epeبا قطعی ۰msصفر میلی ثانیه کارمیکنند یعنی هنگام قطع برق شهری هیچگونه قطعی در برق upsوجود ندارد.
این دستگاه ها از ورود نویز و نوسان جلوگیری میکنند و همین خار در تجهیزات آزمایشگاهی و مخابراتی از این upsاستفاده مینمایند.
مدت زمان برقدهی یا همان back up timeدر این موارد مهم میباشد. واین نیز بستگی به برق منطقه میباشد که باید در نظر گرفته شود ومشخص میکند که در آن منطقه چقدر امکان دارد برق قطع شود ودر محاسبه ی back up time این مورد را در نظر بگیریم.
اگر مدت زمان قطعی برق به طول انجامید ودستگاه های یو پی اس نیز قادر به پاسخگویی نبود در این حالت باید دستگاه ها را توسط کارشناسان این امر خاموش شوند تا آسیبی به دستگاه ها نرسد.