021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

یو پی اس در سیستم توزیع شده و متمرکز

مکان نصب یو پی اس

مکان نصب یو پی اس را می توان به دو دسته تقسیم نمود : توزیع شده و متمرکز

یو پی اس در سیستم توزیع شده و متمرکز مصارف بارهای الکتریکی در بعضی از مکانها توزیع شده اند، در این موارد می توان از چند یو پی اس استفاده کرد و هر بخش از بار الکتریکی را با یک یو پی اس تغذیه نمود.

به عنوان مثال در یک اداره که دارای قسمت مالی ، اداری ، اتاق سرور و… می باشد می توان یک یو پی اس برای قسمت مالی و یک یوپی اس برای قسمت اداری و… مورد استفاده قرار داد. به عبارتی دیگر سیستم تامین برق اضطراری در محیط توزیع خواهد شد.

مزیت های سیستم توزیع شده یو پی اس

  • امکان ادامه به کار قسمتهای مختلف در صورت خراب شدن UPS یک قسمت
  • کم شدن هزینه تمام شده
  • کاهش هزینه های نگهداری و تعمیر
  • درجه اطمینان بالا
  • هزینه پایین در هنگام افزایش بار مصرفی و اضافه کردن یو پی اس
  • ایمن تر در توان های بالا

در بسیاری از مکان ها و کارخانه ها که بار الکتریکی آنها متمرکز می باشد ، امکان توزیع یو پی اس ها وجود ندارد. (مثلاً تجهیزات صنعتی با توانهای بسیار زیاد ) در این حالت از یوپی اس های توان بالا به صورت متمرکز استفاده می شود .حسن این روش متمرکز بودن تجهیزات یو پی اس در یک مکان مشخص می باشد.

فروش یو پی اس

به طور کلی می توان تفاوت های این دو سیستم را به صورت زیر مطرح نمود:

۱٫ در سیستم متمرکز تجهیزات یو پی اس و باتری در یک فضا و مکان مشخص قرار می گیرند.
۲٫ هزینه تمام شده در سیستم توزیع شده پایین تر از هزینه تمام شده در سیستم متمرکز است.
۳٫ هزینه نصب و نگهداری در سیستم توزیع شده پایین تر از سیستم متمرکز است.
۴٫ هزینه و مدت زمان  تعمیرات در سیستم توزیع شده پایین تر از سیستم متمرکز است.
۵٫ در سیستم توزیع شده در صورت خراب شدن یک یو پی اس ، بقیه یو پی اس ها به کار خود ادامه می دهند و در نتیجه بقیه دستگاه ها به کار خود ادامه می دهند و باعث اختلال در کل سیستم نمی شود ، در صورتی که این امر در سیستم متمرکز باعث از کار افتادن کل کار می شود.

باتری یو پی اس

۶٫ در صورت نیاز به جابجایی و تغییر مکان ، این کار در سیستم های توزیع شده به سهولت انجام می پذیرد اما در سیستم متمرکز بدلیل بزرگی دستگاه ها به سادگی صورت نمی گیرد.
۷٫ سیستم های متمرکز بدلیل فضای زیادی که اشغال می کنند، نیاز به فضایی مجزا دارند که این امر مستلزم هزینه و سربار اضافی برای ساختمان و سیستم نگهداری و خنک کنندگی  می شود.
۸٫ بدلیل توان بالای سیستم های متمرکز ، این سیستم خطرات بالاتری دارد و نیاز به رعایت نکات فنی خاص خود نیز دارد.
۹٫ اگر در آینده نیاز باشد که سیستم توسعه یابد و بار مصرفی بیشتر شود ، این امر در سیستم توزیع شده با هزینه کمتری صورت می گیرد.