بایگانی اسفند, ۱۳۹۵

باطری و محاسبه Back up Time (زمان برقی دهی )

باطری و محاسبه Back up Time (زمان برقی دهی )

زمان برق دهی باتری یو پی اس : اگر یک ساعت بخواهیم باتری یو پی اس  کار کند و مثلا جریان مصرفی بار باشد، این جریان را روی محور عمودی و زمان را روی محور افقی پیدا نموده و سپس محل تقاطع این دو خط را بدست می آوریم . بر حسب این که نقطه بدست آمده به کدام منحنی نزدیک تر است آن عدد انتخاب میشود .

ادامه مطلب

ادامه مطلب
مدیر سایت ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ باتری یو پی اس بدون دیدگاه
نگهداری و مدیریت باتری یو پی اس (ABM)

نگهداری و مدیریت باتری یو پی اس (ABM)

مدیریت باتری یو پی اس : باتری های Sealed Lead Acid در  ۲۵ºc نگهداری میشوند و به ازای هر  ۱۰ºC افزایش دما عمر آن نصف و ظرفیت آن افزایش می یابد . اگر هر روز یک بار باتری شارژ و دشارژر کامل شود ، با توجه به اینکه با گذشت هر شش ماه از کارکرد باتری ، از ظرفیت آن تا ۴۰ % کاسته میشود لذا پس از انقضاء شش ماه باتری بایستی تعویض گردد.ادامه مطلب

ادامه مطلب
مدیر سایت ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ باتری یو پی اس بدون دیدگاه
وظیفه سیم ارت در دستگاه تامین برق بدو وقفه (یو پی اس)

وظیفه سیم ارت در دستگاه تامین برق بدو وقفه (یو پی اس)

 سیم ارت یو پی اس : در بیشتر دستگاه های ups علاوه بر از دو سیم فاز و نول, سیم سومی با مشخصه ی  ارت یا همان GND که با علامت زمین مانند نشان داده می شود وجود دارد که ضرورتا نول موجود در مجموعه نیز به یوپی اس وصل می شود.ام ارت از کجا نشات گرفته و منظور از ارت چه میباشد که در زیر مختصرا به آن اشاره می کنیم.ادامه مطلب

ادامه مطلب
مدیر سایت ۰۵ اسفند ۱۳۹۵ یو پی اس بدون دیدگاه
ترانس ایزوله یو پی اس

UPS ترانس ایزوله

ترانس ایزوله یو پی اس : ترانسهای ایزوله در یو پی اس ها برای جلوگیری از انتقال ولتاژ بالای AC و کاهش اترات ناشی از صاعقه و حفاظت از اتصال غیر عمد افراد با یکی از سیم ها و یا اتصال کوتاه داخلی بین یکی از سیم ها و بدنه دستگاهها ناشی از رطوبت یا عوامل فیزیکی از ترانس ایزوله استفاده می شود. در ترانس ایزوله به دلیل وجود امپدانس کم, انتقال توان در محدوده طراحی شده را به خوبی انجام می دهد. ادامه مطلب

ادامه مطلب
مدیر سایت ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ یو پی اس بدون دیدگاه

 

تماس با تکا یو پی اس