برچسب اثرات دما

یو پی اس

اثرات دما بر باتری یو پی اس

اثرات دما بر باتری یو پی اس : واکنش های شیمیایی داخلی به باتری یو پی اس یا ولتاژ و یا درجه حرارت هدایت می شود. هر چه باتری یو پی اس داغتر، واکنش سریعتر شیمیایی رخ خواهد داد. درجه حرارت بالا در نتیجه می تواند ارائه عملکرد افزایش یافته است، اما در همان زمان نرخ از واکنش های شیمیایی ناخواسته افزایش خواهد یافت در از دست دادن مربوطه را از عمر باتری یو پی اس می شود. ادامه مطلب

ادامه مطلب
مدیر سایت ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ باتری یو پی اس بدون دیدگاه

 

تماس با تکا یو پی اس