برچسب اختلالات برق شهری

روشهای جلوگیری از قطعی برق با برق شهری و یو پی اس

روشهای جلوگیری از قطعی برق با برق شهری و یو پی اس

برق شهری و یو پی اس : این سیستم از طریق ساده ترین روشها برای انجام بالاترین یا تمام کارها بعضی از تجهیزات حفاظت در ساخت را شامل میشوند.

اما اغلب این حفاظت کاهش می یابد و مکرراً در مقابل انواع انواع نوسانات گذرا و کاهش ولتاژ و قطع لحظه ای (سیستم های دارای باتری یا خازنی)

علاوه بر این ارائه راه حلها برای تجهیزات به روز بزور نسبی بی اثر می باشد و به تنهایی قادر به کارکرد نیستند.ادامه مطلب

ادامه مطلب
مدیر سایت ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ یو پی اس دیدگاه غیرفعال

 

تماس با تکا یو پی اس