021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب انتخاب ups

راهنمای تخصصی خرید و انتخاب یو پی اس

راهنمای تخصصی خرید و انتخاب یو پی اس

راهنمای خرید یو پی اس در امور خرید مشتریان ضرورتاً هم باید از نوع مصرف کننده هایشان اطلاعاتی داشته باشند.

و هم از یو پی اس ها، که این امر کمی گسترده و و نیاز به اطاعات کافی در این موارد ذکر شده می باشد، که انتقال این اطلاعات هم بصورت مشاوره توسط کارشناسان متخصص در شرکت می باشد.ادامه مطلب