021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب انواع باتری یو پی اس

شناخت بازارصنعتی یو پی اس

برای شناخت بازارهای صنعتی یو پی اس ، لازم است که آن را از بسیاری جنبه‌های متفاوت با بازار یو پی اس های مصرفی، مورد بررسی قرار داد. در بازار صنعتی، هدف از خرید یو پی اس ، تقویت خطوط تولید، ولی در بازار مصرفی هدفاز خرید یو پی اس ، برآورده شدن نیازهای شخصی افراد است.ادامه مطلب