021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب باتری یو پی اس، باتری

تعادل با فشرده سازی lossless در باتری یو پی اس

یو پی اس|باتری یو پی اس|یوپی اس

تعادل با فشرده سازی lossless در باتری یو پی اس

تحولات اخیر راه برتر برای حفظ تعادل سلول با استفاده از نرم افزار کنترل است که هر دو ساده تر و با فشرده سازی lossless و جلوگیری از مشکلات مختلف از هر یک از روش های فوق تولید کرده اند. نرم افزار تنظیم باتری را مشاهده کنید. باتری یو پی اس
ادامه مطلب