021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب بالانس باتری

بالانس سر خود در باتری یو پی اس

بالانس سر خود در باتری یو پی اس

بالانس سر خود در باتری یو پی اس پیری نامتعادل کمتر از یک مشکل با زنجیره های موازی که تمایل به حفظ تعادل خود از اتصال موازی دارای تمام سلول ها را در همان ولتاژ و در همان زمان اجازه می دهد تا شارژ به حرکت در بین سلول های یا نه ولتاژ خارجی اعمال می شود است. وجود دارد با این حال می توانید با این پیکربندی سلول می شود اگر یک اتصال کوتاه در یکی از سلول از بقیه سلول های موازی رخ می دهد را از طریق سلول شکست خورده تشدید مشکل تخلیه.ادامه مطلب