021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب برق اضطراری مراکز داده

یو پی اس دیتاسنتر برای مراکز داده

یو پی اس دیتاسنتر برای مراکز داده

یو پی اس دیتاسنتر : دیتا سنترهای موجود داری دارای طبقه بندی هایی هستند که به بازار ارائه شده اند. یک سیستم یو پی اس جز جدایی ناپذیر و غیر قابل انکار و قلب تپنده یک سیست دیتا سنتر می باشد.

یعنی بدون تامین سیستم برق اضطراری یک سیستم دیتا سنتر غیر قابل اعتماد و غیر قابل قبول می باشد.ادامه مطلب