021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب برندهای معتبر باتری

برند های معتبر و جدید باتری یو پی اس

برند های معتبر و جدید باتری یو پی اس

برندهای باتری یو پی اس : با توجه به تنوع برندهای موجود در حال حاضر در بازار ایران شرکتهای مختلفی اقدام به واردات باتری یو پی اس از کشورهای مختلف با برندهای متفاوت نموده است.
در این میان شرکت تکا انرژی باتوجه به اینکه باتری مهمترین بخش هر سیستم یو پی اس هست توجه خاصی را به این امر معطوف نموده است. کارشناسان این شرکت بعد از چندین سال تجربه وتلاش و آزمایشات نهایی روی انواع باتری از میان کلیه برندهای باتری موجودی در دنیا باتری های که در زیربهآن ها اشاره می شودانتخاب و به انها اکتفا نموده اند این باتری ها شامل برندهای:

  • یو نیکور کره ای

  • نیومکس کره ای

  • ویژن چینی

  • نارادا چینی

  • k-star چینی

در این میان باتوجه به کیفیت باتریها – باتری یو پی اس های کره ای دارای ۳ سال گارانتی تعویض و باتریهای چینی درای۲سالگارانتی تعویض میباشند.
لازم به دکر می باشد که باتریهای اشاره شده کره ای حداقل ۶ تا ۸ سال و باتریهای جینی ۴ تا ۶ سال عمر مفید دارند.
نگهداری باتری های کره ای همانند باتریهای چینی می باشد توضیح اینکه دمای محیز و محیطی عاری از رطوبت ار فاکتورهای مهم برای نگهداری باتری می باشند که در نگهداری باتری های یو پی اس ضرورتا باید رعایت گردد.

برندهای باتری یو پی اس

برند جدید باتری, برندهای باطری یو پی اس, برند باتری UPS, بانری با برند معتبر, برند باتری یونیکور, برند باتری لانگ, برند باتری فیام, برند باتری نیومکس, برتد باتری KSTRA, برند باتری LONG, برندهای معتبر باطری,شرکت های ساخت باتری یو پی اس, برند باتری کره ای, باتری چینی, طول عمر باتری های چینی, طول عمر باتری های کره ای, باتری ویتنامی, باتری لانگ ویتنام, شرکت باتری یو پی اس تکا انرژی