021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب توان ظاهری

روشهای کنترل و حفاظت در مقابل امپدانس شبکه

روشهای كنترل و حفاظت در مقابل امپدانس شبكه

امپدانس شبکه : چون معمولاً تعویض سیم کشی ، افزایش مساحت سیمها و کاهش طول آنها هزینه های مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی را به مصرف کننده تحمیل می کند و عمدتاً زمانی مشکل نوسان بروز می نماید که غالب تجهیزات مصرفی نصب و راه اندازی شده باشند ، خریدار باید از ابتدا با علم به امکان وقوع این مشکل و با انتخاب یکی از راههای زیر از بروز مشکلات نوسان پیشگیری نماید: ادامه مطلب