021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب توان نامی یو پی اس

مفهوم توان نامی در سیستم یو پی اس

توان نامی دستگاه یو پی اس پارامتری است كه از دو راه میتوان مقدار آن را محاسبه و سپس دستگاه یو پی اس مناسب را خریداری نمود. روش اول: مجموع مقادیر توان دستگاههای مصرفی بر حسب وات را محاسبه نموده و بر 0.6 یا 0.8 بسته به نوع سیستم یو پی اس تقسیم می نماییم. عدد به دست آمده، مقدار توان مصرفی میباشد.روش دوم: مقدار كل جریان را به دست آورده و آن را در 220 ضرب نموده تا مقدار توان مصرفی به دست آید.