021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب توصیه های ایمنی

توصیه های ایمنی برای مقابله با برق گرفتگی

توصیه های ایمنی برای مقابله با برق گرفتگی ۱٫ در تعمیرات لوازم برقی از افراد مجاز استفاده نمایید
۲٫ پریزهای برق را با در پوش ایمنی محافظت نمایید تا بچه ها آسیب نبینند
۳٫ با دست مرطوب و خیس به اجزاء برق مثل پریز  کلید دست نزنید
۴٫ در موقع آتش سوزی لوازم الکتریکی مثل کامپیوتر سعی شود یک کپسول ۲ کیلو گرمی دی اکسید کربن در منزل باشد و همیشه بخاطر داشته باشید در اطفاء حریق لوازم برقی اول قطع و سپس اقدام به اطفاء حریق شود ومناسب ترین وسیله کپسول گاز منواکسید کربن می باشد
۵٫ همیشه از لوازم برقی خانه در زمان های مختص بازدید و وضعیت روکش سیم ها  دو شاخه را بازدید و رفع نقص نمایید
۶٫ در موقع استفاده تجهیزات سیار  سیم های سخت و ارتباط های سیم را بطور زیاد مراقبت نمایید  از دو شاخه و رابط های نو و مادگیر برای افزایش طول استفاده نمایید  در ضمن خطر زدگی سیم و ضربات مکانیکی را نیز در نظر داشته باشیدادامه مطلب