021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب تکا یوپی اس

تشریح باتری یو پی اس

تشریح باتری یو پی اس برخی از یو پی اس ها دارای مجموعه باتریهای قابل گسترش هستند که اگر بارمجموعه اضافه شد بسیار سودمند میباشد.شما میتوانید با استفاده ازیک کانکتورمخصوص روی یو پی اس که به کانکتور باتری یو پی اس معروف است وقابلیت اضافه کردن یک یا چند مجموعه باتری که توسط فروشنده ارائه میشود به ظرفیت باتریهای یو پی اس خود اضافه کنید.از آنجاییکه عملکرد باتری یو پی اس بر روی واکنشهای شیمیایی استواراست تمام باتریها بالاخره از کار خواهند افتاد. ادامه مطلب