021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب سئویچ استاتیک

سوئیچ استاتیک در یو پی اس

مفهوم سوئیچ استاتیک در یو پی اس

سوئیچ استاتیک در یو پی اس برای اینکه یک یوپی اس بتواند در صورت وجود نقص ( در مدارهای داخلی ) یا اضافه بار انرژی مورد نیاز دستگاهها را تامین کند ، خروجی آن باید بتواند یا از مسیر bypass یا خروجی اینورتر تامین شود . در یک یوپی اس از نوع line-on سوئیچ استاتیک دو عملکرد دارد ،‘ONUPS) ‘در شرایط عادی و ‘bypass on ‘؛ هنگامی که یوپی اس در وضعیت bypass کار می کند یک آلارم یا اعلام وضع غیرعادی همراه آن وجود دارد زیرا در این وضعیت بار در مقابل قطع برق یا اختلالات آن محافت نمی شود .ادامه مطلب