021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب سلول باتری

سلول های باتری یو پی اس

استفاده از سلول های کوچک باتری یو پی اس

سلول های باتری یو پی اس استفاده از سلول های کوچک متصل به موازات ارائه همان ولتاژ و ظرفیت و نتایج بزرگتر سلول ها در بسیاری از ارتباطات تر، هزینه های مونتاژ بیشتر و الکترونیک کنترل احتمالا پیچیده تر است. کوچک، استوانه ای، ۲ یا ۳ سلول AmpHour، مانند صنعت استاندارد ۱۸،۶۵۰ مورد استفاده در برنامه های کاربردی لوازم الکترونیکی مصرفی، با این حال در حجم صدها میلیون در هر سال در مراکز تولید بسیار بهتر کنترل بدون دخالت در تجهیزات کاملا خودکار ساخته شده است.ادامه مطلب