021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب مدارهای منطقی

مدارهای مجتمع دیجیتال

یو پی اس

مدارهای مجتمع دیجیتال مدارهای دیجیتال بلااستثناء با آی سی ها ساخته می شوند . گیت های آی سی دیجیتال یو پی اس نه تنها بر اساس عمل منطقی شان بلکه با توجه به خانواده ای از مدارهای منطقی که به آنها تعلق دارند نیز دسته بندی می شوند . ادامه مطلب