021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب مشکلات منابع برق

راه حلهای مشکلات منابع مصرفی برق با استفاده از یو پی اس

راه حلهای مشکلات منابع مصرفی برق با استفاده از یو پی اس

منبع برق و یو پی اس : راه حلهای مشکلات منابع مصرفی برق با استفاده از یو پی اس ، ۱- حفاظت در ساخت

تکنیکها و راحلهای متفاوتی وجود دارد که استفاده کننگان میتوانند از روی پارامترها آن را انتخاب نمایند.ادامه مطلب

راهنمای یو پی اس WG یا ارائه استاندارد GEMEP

راهنمای یو پی اس : این راهنما یو پی اس GEMEP برای کسانی که بشرح زیر می خواهند مناسب است.

  • آنهایی که به راه حل و ارزیابی دقیق برای منابعشان نیازمندند.
  • برای انتخاب یو پی اس مناسبی که بهترین پاسخ را بدهند نیازمندند.
  • راههای مناسب و تاثیرگذاری و راه اندازی یو پی اس بتواند از کار آنها محافظت و چند سال کار کند.

 

ما آرزوی موفقیت و تشکر می کنیم از کارشناسانی که این راهنمای یو پی اس و GEMEP را برای نمایندگان نوشته اند.

اعضا:

Mr GALBIATI, Mr Finck, Mr Cipolla, Mr Cappellari, Mr Beaude, Mr Susset, Mr Sinigallia, Mr Pueth, Mr Piazzi, Mr Mascagni, Antaine de Fleurieu, دبیر یو پی اس GEMEP

ادامه مطلب