021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب معکوس سازی ولتاژ

معکوس کردن و برگرداندان ولتاژ در یو پی اس

معکوس کردن و برگرداندان ولتاژ در یو پی اس

معکوس کردن و برگرداندان ولتاژ در یو پی اس : در کل در مورد الکتریسیته دو نوع الکتریسیته وجود دارد. الکتریسیته با جریان مستقیم و الکتریسیته با جریان متناوب که هرکدام انواع، مزایا و معایبی خاص دارند. بیشتر تجهیزات برقی فقط با یکی از این دونوع الکتریسیته کارمیکنند. بنابراین بسیار سودمند خواهد بود اگر بتوانیم الکتریسیته را ازیک نوع به نوع دیگرتبدیل کنیم. خوشبختانه وسایلی موجود است که ما را قادرمیسازد براحتی این کاررا انجام دهیم.

فرآیند تبدیل برق متناوب به مستقیم “conversion” نامیده میشود.

(اگرچه این یک عبارت غیردقیق است زیرا تغییر یک ولتاژ مستقیم به ولتاژ مستقیم دیگر نیز کانورژن نامیده میشود ولی به هرحال منظورما را میرساند) وسایلی که این کارراانجام میدهند converter یا برگرداننده نامیده میشوند ولی غالباً آنها رابنام adapter (سازگارکننده) مینامند واگراین وسایل برای شارژکردن باتری مورد استفاده قرارگیرند،غالباً به آنها شارژرگفته میشود. تبدیل برق مستقیم به متناوب “Inversion” نامیده میشود والبته به وسیله ای که این کار را انجام میدهد اینورتر یا برگرداننده میگویند.

معکوس کردن و برگرداندان ولتاژ در یو پی اس

اکثر مردم بدون اینکه حتیconverter را بشناسند آنرا بطور روزانه بکار میبرند درحالیکه inverter فقط در موارد خاص کاربرد دارد.

دلیل آن کاملاً واضح است زیرا اکثر مردم ازبرق متناوب در منازل خود استفاده میکنند وب نابر این بندرت اتفاق می افتد که نیاز به وسیله ای برای تولید برق متناوب ازمنبع برق مستقیم داشته باشند اگرچه اینورتر ها برای محدوده وسیعی ازوسایل کاربرد دارند،

بعنوان مثال به شما اجازه میدهند که وسایل کوچک خانگی خود را که با برق ۲۲۰ ولت متناوب کارمیکنند با استفاده از باتری اتومبیل که از برق مستقیم استفاده میکند بکاراندازید. دردنیای کامپیوتر inverter یکی از اجزای بسیار مهم در دستگاههای تامین برق اضطراری میباشد که انرژی ذخیره شده درباتری را قابل استفاده برای منبع تغذیه کامپیوتر که از برق متناوب استفاده میکند میسازد. مطلب مهمی که باید همیشه در ذهن داشته باشیم اینست که هر بار ما برق مستقیم را به متناوب و یا برعکس تبدیل میکنیم مقداری انرژی بصورت گرما در مولفه ها تلف خواهد شد. بهترین inverter ها راندمانی درحدود ۹۰% دارند .

معنای این حرف اینست که ۱۰%  انرژی بصورت گرما حین فرآیند برگرداندن انرژی تلف میشود. اینورتر های ارزانتر راندمان کمتری دارند. بازدهی converter میتواند به اندازه inverter باشد ولی معمولاً کمتر است و بازدهی آنها بیش از۵۰%  نمیباشد.معنی این حرف اینست که نصف انرژی ورودی بصورت تشعشع گرما تلف میشود.