021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب موازی کردن باتری یو پی اس

مراحل نصب باتری یو پی اس

نصب باتری یو پی اس

مراحل نصب باتری یو پی اس : باتری و محفظه ها را با آب تمیز کنید . خوردگی ها را با جوش شیرین از بین ببرید و کابل ها را دوباره علامتگذاری کنید.

battery ها را جدا کنید. ابتدا کابل مثبت و سپس اتصالات و نگه دارنده را جدا کرده و اگر خراب باشند عوض کنید. باتری های خراب را یا معاوضه کنید و یا از محل دور کنید چون شامل سرب زیان آور است.

نکات اساسی در مراحل نصب باتری یو پی اس

در مورد باتری یو پی س های کهنه اتصال دهنده ها و قطب هاب باطری را با برس سیمی تمیز کنید.

برای راحتی نصب و جایگزینی باتری های جدید طوری قرار بگیرند که، کابل منفی به قطب منفی وصل به آسانی وصل شود. اتصال برعکس قطب ها منجر به انفجار و صدمه به یو پی اس میشود.

ابتدا کابل مثبت را وصل کنید و سپس کابل منفی را.

battery دومی را بصورت موازی قبل از باز کردن باتری یو پی اس خراب به ان متصل کنید.

مراحل نصب باتری یو پی اس

مراحل نصب باتری, مراحل نصب باطری یو پی اس, اصول نصب باتری, سری کردن باتری یو پی اس, موازی کردن باتری یو پی اس, تعویض باتری های کهنه, قطب های منفی باتری یو پی اس