021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب مولد جریان

مولدهای جریان مستقیم

کاربرد مولدهای جریان مستقیم

از مولدهایجریان مستقیم بیشتر به عنوان منبع انرژی برای تحریک مولدهای نیروگاهی و ماشینهایخودکار، هواپیماها، جوشکاری با قوس الکتریکی، قطارهای راه آهن، اتوبوسهای برقی، یو پی اس زیردریاییها و غیره استفاده می نمایند بدین ترتیب کاربرد مولدهای جریان مستقیم زیاد ومتنوع است و لذا با توان ها و دورهای مختلف ساخته میشوندادامه مطلب