021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب نگداری باتری یو پی اس

نگهداری باتری یو پی اس در انبار و محیط استفاده

نگهداری باتری یو پی اس در انبار و محیط استفاده

نگهداری باتری یو پی اس :  یکی از مهمترین پارامترهای افزایش طول عمر باتری می باشد نگهداری باتری شامل انبار و محیط استفاده باتری می باشد.

انبار باتری همیشه باید در دمای مناسب مثلا حدود ۱۵ تا ۴۰ درجه باشد و رطوبت انبار کم باشد.

محیط نگهداری باتری یو پی اس

و محیط انبار عاری از گردو غبار باشد.

باتریها نیز به دور از نور مستقیم خورشید باشند و همچنین فاصله باتری ها طوری باشد که فاصله هوایی آنها برای انبار باتری یو پی اس و هنگام انبار باتری باتریهای کمتری روی هم چیده شده باشند تا فشار ناشی از انبار باتری موجب از بین رفتن باتریها نباشد.

در هنگام استفاده از باتری ها نیز محیط عاری از رطوبت و کاملا خشک و بدور از نور مستقیم خورشیبد باید باشد.

و لذا در هنگام استفاده از باتریها این را نیز باید مد نظر گرفت که به دستگاههای یو پی اس مناسبی وصل شوند تا طول عمر باتریها بالا برود.

نتیجه اینکه دمای نگهداری باتری ها یکی از مهمترین پارامتر نگهداری باتری می باشد چه در انبار باتری و چه در در هنگام استفاده از باتریها.

محیط نگهداری باتری یو پی اس

در حالت کلی در نگهداری باتری یو پی اس باید به موارد زیر توجه کرد:

اول اینکه در هنگام جابجایی باید به این نکته توجه داشت که باتری ها آسیبی نبینند چرا که آسیب در این مرحله ممکن است هنگام انبار کردن و یا استفاده مشکلاتی را برای انبار و مصرف کننده بوجود اورد و باعث ایجاد مشکلاتی جبران ناپذیر شود.

دوم اینکه نباید باتری یو پی اس را زیر فشار قرار داد مثلا نباید وسایلی دیگر را روی باتری ها انباشته کرد زیرا تجت فشار بودن باتری باعث ایجاد اسیب در باتری می شود.

سوم محیط نگهداری باتری باید عاری از گرد و غبار و همچین مهمتر از هر چیزی باید عاری از رطوبت باشد . رطوبت باعث ایجاد آسیب جدی برای باتری شده و نگهداری و انبار را با مشکل مواجه میکند.

انبار باتری, انبار باطری, محیط باتری, رطوبت و باتری, تاثیر رطوبت در باتری, آسیب باتری یو پی اس,