021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب وظیفه باطری

عملکرد و سیستم داخلی باتری و مناسبترین باتری برای یو پی اس

عملکرد و سیستم داخلی باتری و مناسبترین باتری برای یو پی اس

سیستم داخلی باتری : وظیفه باطری (Battery) ذخیره انرژه الکتریکی می باشد.باتریها در ابعاد و شکل های گوناگون در بازار موجود است و هر کدام کاربرد خاصی دارند. در سلول باتری، دو فلز مختلف در محلول الکتروایت فرو برده میشوند و بعد از برقرای جریان، پتانسیل الکتریکی ایجاد میگردد.ادامه مطلب