021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب وظیفه ترانس ایزوله ups

UPS ترانس ایزوله

ترانس ایزوله یو پی اس

ترانس ایزوله یو پی اس : ترانسهای ایزوله در یو پی اس ها برای جلوگیری از انتقال ولتاژ بالای AC و کاهش اترات ناشی از صاعقه و حفاظت از اتصال غیر عمد افراد با یکی از سیم ها و یا اتصال کوتاه داخلی بین یکی از سیم ها و بدنه دستگاهها ناشی از رطوبت یا عوامل فیزیکی از ترانس ایزوله استفاده می شود. در ترانس ایزوله به دلیل وجود امپدانس کم, انتقال توان در محدوده طراحی شده را به خوبی انجام می دهد. ادامه مطلب