021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب کانورژن یو پی اس

کانورژن در یو پی اس

kstar 7

مفهوم کانورژن conversion در یو پی اس

کانورژن در یو پی اس همانطور که شما میدانید، دو نوع الکتریسیته وجود دارد. الکتریسیته با جریان مستقیم و جریان متناوب که هر کدام مزایا و معایب خاص خودشان را دارند. اکثر دستگاههای برقی فقط با یکی از این دو نوع الکتریسیته کارمیکنند. بنابراین بسیار سودمند خواهد بود اگر بتوانیم الکتریسیته را از یک نوع به نوع دیگر تبدیل کنیم. خوشبختانه وسایلی موجود است که ما را قادر میسازد به راحتی این کار را انجام دهیمادامه مطلب