برچسب یو پی اس بیمارستانی

یو پی اس مراکز درمانی و راهکارها

یو پی اس مراکز درمانی : بیمارستانها و تجهیزات پزشکی در راستای تامین برق پاک و بازدهی یو پی اس های بکارگرفته شده در این مراکز باید دارای مشخصات فنی خوب و قابل تایید باشند.

یوپی اس برای بیمارستانها و  یو پی اس مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی

دستگاههای بکار برده شده در این مراکز داری حساسیت زیادی نسبت به نویز و نوسان را دارا می باشند به همین خاطر یو پی اس های به کار گرفته شده باید حتما از خانواده ONLINE DOUBLE CONVERTION بوده و بتوانند نویز موجود در برق وروی و احتمالاً نوییز ایجاد شده توسط تجهیزات پزشکی را بی اثر نموده و برق بدون نویز را ارائه نماید.ادامه مطلب

ادامه مطلب
مدیر سایت ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ یو پی اس بدون دیدگاه

 

تماس با تکا یو پی اس