021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب یو پی اس مراکز درمانی

یو پی اس مراکز درمانی و راهکارها

یو پی اس مراکز درمانی : بیمارستانها و تجهیزات پزشکی در راستای تامین برق پاک و بازدهی یو پی اس های بکارگرفته شده در این مراکز باید دارای مشخصات فنی خوب و قابل تایید باشند.

یوپی اس برای بیمارستانها و  یو پی اس مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی

دستگاههای بکار برده شده در این مراکز داری حساسیت زیادی نسبت به نویز و نوسان را دارا می باشند به همین خاطر یو پی اس های به کار گرفته شده باید حتما از خانواده ONLINE DOUBLE CONVERTION بوده و بتوانند نویز موجود در برق وروی و احتمالاً نوییز ایجاد شده توسط تجهیزات پزشکی را بی اثر نموده و برق بدون نویز را ارائه نماید.ادامه مطلب