021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب یو پی اس کی اس تار

یو پی اس ۰۲۱۸۶۰۲۳۲۵۳

یو پی اس kstar

kstar logo

kstar 1یو پی اس KSTAR

MEMOPOWER PLUS RT

SERIES 6-10 KVA

 

kstar 2

یو پی اس KSTAR

MEMOPOWER PLUS

SERIES 1-3 KVA

 

kstar 3

یو پی اس KSTAR

MEMOPOWER PLUS

SERIES 6-10 KVA

kstar 4یو پی اس  KSTAR

SOHO INVERTER

SERIES 600-500VA

یو پی اس kstar

یو پی اس KSTAR

MICROPOWER

SERIES 400-2000VA

یو پی اس kstar

یو پی اس KSTAR

MEMOPOWER PLUS RT||

SERIES 1-3KVA

یو پی اس kstar

یو پی اس KSTAR

YDC 3300

SERIES 10-30KVA

 

یو پی اس کی اس تار, یو پی اس kstar, ups kstar, فروش یو پی اس kstar, قیمت یو پی اس kstar