021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب standby (off line ) تکنولوژی

توپولوژی در یو پی اس

توپولوژی یو پی اس : لازم به ذکر است یادآور شویم اغلب مردم به اشتباه بر این باورند که تکنولوژی یو پی اس محدود به دو نوع می باشد ، درحالیکه تکنولوژیهای متعددی در مورد یو پی اس  ادامه مطلب