021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

یو پی اس مراکز درمانی و راهکارها

یو پی اس مراکز درمانی : بیمارستانها و تجهیزات پزشکی در راستای تامین برق پاک و بازدهی یو پی اس های بکارگرفته شده در این مراکز باید دارای مشخصات فنی خوب و قابل تایید باشند.

یوپی اس برای بیمارستانها و  یو پی اس مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی

دستگاههای بکار برده شده در این مراکز داری حساسیت زیادی نسبت به نویز و نوسان را دارا می باشند به همین خاطر یو پی اس های به کار گرفته شده باید حتما از خانواده ONLINE DOUBLE CONVERTION بوده و بتوانند نویز موجود در برق وروی و احتمالاً نوییز ایجاد شده توسط تجهیزات پزشکی را بی اثر نموده و برق بدون نویز را ارائه نماید.

یو پی اس مراکز درمانی

از طرفی دیگر این تجهیزات و دستگاههای پزشکی خیلی خیلی حساس نسبت به نوسان برق می باشند در موارد بسیاری اگر نوسان برق ما بیشتر بوده برد این دستگاهها آسیب می بیند. و در مواردی هم نوسان برق نیز باعث خاموشی این دستگاهها میشود علل تخربی هستند از طرفی دیگر برق دستگها امری حیاتی می باشد که دستگاه یو پی اس ups ارائه شد قادر باشد تا در OMS قطعی برق را برای مدت معینی رفع نماید تا کار دستگاه به اتمام برسد.

یو پی اس مراکز درمانی و بیمارستانها

و از طرفی دیگر چون این مراکز با انواع بیماریها و بیماران در ارتباط هستند و محیط باید عاری از سر و صدای ناهنجار باشد در این موارد یو پی اس های بکار برده شده نیز باید دارای صدای کمی هنگام کار کردن باشند.

تجهیزات دارای اشعه  X و MRI معمولا با جریان crest factor بالا و شکل موج دارای شیب زیاد نیاز دارند.

یو پی اس EPE

لذا ضروریست یو پی اس مناسبب برای مراکز زمانی انتخاب شود که در این زمینه شرکت تکا انرژی تلاش نموده با لحاظ کردن این مشخصات روی دستگاههای یو پی اس epe  با باتری یو پی اس UNIKOR تمامی انها را عملی نماید.