021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب http://batterysell.net/

کارایی سیستم های یو پی اس

یو پی اس

•    اساسی ترین کارایی سیستم یو پی اس در مواقع قطع کلی برق است به این شکل که در این مواقع سیستم یو پی اس بلافاصله و بی وقفه وارد مدار شده و انرژی مصرفی موردنیاز دستگاه را تامین میکند و دستگاه مورد نظر خاموش نمیشود.کارایی سیستم های یو پی اسادامه مطلب