برچسب ups kstar

یو پی اس ۰۲۱۸۶۰۲۳۲۵۳

یو پی اس kstar

kstar logo

kstar 1یو پی اس KSTAR

MEMOPOWER PLUS RT

SERIES 6-10 KVA

 

kstar 2

یو پی اس KSTAR

MEMOPOWER PLUS

SERIES 1-3 KVA

 

kstar 3

یو پی اس KSTAR

MEMOPOWER PLUS

SERIES 6-10 KVA

kstar 4یو پی اس  KSTAR

SOHO INVERTER

SERIES 600-500VA

یو پی اس kstar

یو پی اس KSTAR

MICROPOWER

SERIES 400-2000VA

یو پی اس kstar

یو پی اس KSTAR

MEMOPOWER PLUS RT||

SERIES 1-3KVA

یو پی اس kstar

یو پی اس KSTAR

YDC 3300

SERIES 10-30KVA

 

یو پی اس کی اس تار, یو پی اس kstar, ups kstar, فروش یو پی اس kstar, قیمت یو پی اس kstar

ادامه مطلب
مدیر سایت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ دیدگاه غیرفعال

 

تماس با تکا یو پی اس