021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب fhjvd

جریان باتری یو پی اس

باتری جریان جریان باتری یو پی اس

جریان باتری یو پی اس باتری ها جریان اجازه ذخیره سازی مواد فعال خارجی به باتری و این رجنتس از طریق پشته سلول گردش به عنوان مورد نیاز است. اولین باتری باتری / کلر روی که در آن کلر در یک سیلندر جداگانه ذخیره می شود بود. این برای اولین بار در سال ۱۸۸۴ توسط چارلز رنارد مورد استفاده قرار گرفت به قدرت بالون خود را لا فرانسه که شامل خود را در ژنراتور هیئت مدیره کلر.فن آوری در اواسط ۱۹۷۰s احیا شد.ادامه مطلب