برچسب Online Double Conversion

روشهای كنترل و حفاظت در مقابل امپدانس شبكه

روشهای کنترل و حفاظت در مقابل امپدانس شبکه

امپدانس شبکه : چون معمولاً تعویض سیم کشی ، افزایش مساحت سیمها و کاهش طول آنها هزینه های مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی را به مصرف کننده تحمیل می کند و عمدتاً زمانی مشکل نوسان بروز می نماید که غالب تجهیزات مصرفی نصب و راه اندازی شده باشند ، خریدار باید از ابتدا با علم به امکان وقوع این مشکل و با انتخاب یکی از راههای زیر از بروز مشکلات نوسان پیشگیری نماید: ادامه مطلب

ادامه مطلب
مدیر سایت ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ یو پی اس بدون دیدگاه

 

تماس با تکا یو پی اس